ออกแบบให้เพื่อน ยินดีด้วยนะครัช
27th Sep 201419:191 note
เห็นสนิมบนจักรยานแล้วมีกำลังใจ
19th Sep 201419:451 note
เป็นเช้าที่สดใสมาก
19th Sep 201419:30
14th Sep 201408:25
Practic 2
13th Sep 201416:36
Practice
13th Sep 201415:36
28th Aug 201400:17
27th Aug 201423:55
Boredom day three
3rd Jul 201413:38
เบื่อง่ายวันที่สอง
2nd Jul 201409:33